Όργανο δοκιμής

Σταθμός δοκιμών Dalian
Δοκιμή σκληρότητας
Δοκιμή θορύβου και δόνησης
Μετρητής πίεσης
Δοκιμή PT 
Σταθμός δοκιμών Shenyang
Σταθμός δοκιμής Shijiazhuang
Φασματόμετρο
Δοκιμή Tempreature
Ανίχνευση ελαττωμάτων υπερήχων
Φασματόμετρο XRF
3D σαρωτής